•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

Open RAN

 

Open RAN (شبکه دسترسی رادیویی) به مفهوم و رویکردی در صنعت مخابرات اشاره دارد که استفاده از استانداردهای باز و قابل همکاری را برای ساخت و بهره برداری از شبکه های بی سیم ترویج می کند.

شبکه های بی سیم سنتی اغلب با استفاده از راه حل های یکپارچه از یک وندور خاص طراحی و اجرا شده اند که این مهم باعث از دست رفتن انعطاف پذیری در طراحی شبکه و همچنین محدود شدن به یک فروشنده خاص می شود.

هدف Open RAN  تجزیه زیرساخت شبکه به اجزایی است که می تواند توسط فروشندگان مختلف ارائه شود و قابلیت همکاری و انعطاف پذیری را ارتقا دهد.

Image
Image

شماره تماس

(021) 88552485-6