•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

پشتیبانی و فرآیندها

ارتباط بینMNOs  و تیم پشتیبانی اندیشه نگار پارس

مشتری یک قرارداد پشتیبانی در مورد نرم افزار و سخت افزار دارد. سخت افزار در صورت امکان تعمیر یا جایگزین می شود. تیم پشتیانی نرم افزار هم خدمات تحقیق و توسعه، عیب یابی پیچیده اصلاحات لازم در نرم افزار را ارائه می دهد. این سرویس به عنوان پشتیبانیMultivendor  در دسترس است.

Image

مشتری به آلارم ها و شکایات در مرکز عملیات شبکه(NOC)  رسیدگی می کند و عیوب را برطرف می‌کند. مشکلات پیچیده به BO انعکاس داده خواهد شد و از طریق فرایند تیکتینگ به تیم پشتیبانی سطح 3 اندیشه نگار منتقل می شوند.

Image
Image
Image

شماره تماس

(021) 88552485-6