•  

  (021) 8794

 •  

  info@anp-co.com

 

شبکه IP

خدمات قابل ارائه در زمینه شبکه های IP:

 • طراحی و اجرای شبکه
 • مدیریت آدرس IP
 • راه‌حل‌های امنیتی
  • دیواره‌های آتش، سیستم‌های شناسایی و پیشگیری از نفوذ.
 • راه‌حل‌های شبکه خصوصی مجازی VPN
 • بازرسی امنیت شبکه و ارزیابی آسیب‌پذیری.
 • بهینه‌سازی کیفیت خدمات QoS
 • توازن بار  Load Balancing
 • پشتیبانی از مشتری و قراردادهای نگهداری
Image

شماره تماس

(021) 88552485-6