•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

مزایا و ارزش ها

  • کاهش هزینه‌های پشتیبانی شبکه به شما امکان می‌دهد OPEX را بر اساس تجربه و تخصص بی‌نظیر عملیات/ شبکه ما کاهش دهید.
Image
  • تعریف SLAهای مناسب جهت حل مشکلات در زمان کوتاهتر
Image
  • بهبود تجربه مشترک و بهبود ارزش ها برای مشتری
Image
  • پیشروی در رقابت
Image
Image

شماره تماس

(021) 88552485-6