•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

تامین و تجهیز

در صورتی که سفارش مشتری صرفا مشتمل بر تامین محصولات و تجهیزات فنی باشد, معاونت بازرگانی شرکت با اتکاء به موجودی محصولات در انبارهای خود و همچنین به مدد شبکه تامین گسترده خویش در خارج از کشور این امکان را دارد تا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت سفارشات را فراهم آورده و تحویل مشتریان نماید. گفتنی است در حال حاضر در انبار شرکت بیش از 5 هزار شماره قطعه و 100 هزار وسیله الکترونیکی آماده تحویل وجود دارد.

انبارداری

نمایی از انبار شرکت اندیشه نگار پارس

شماره تماس

(021) 88552485-6