•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

فرم نظرسنجی

با تشکر از حوصله و صبر جنابعالی لطفاً با پاسخگویی به سوالات ذیل ، ما را در ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده به مشتریان عزیز یاری فرمائید.
میزان رضایت خود را از کیفیت آراستگی محیط و همکاران این شرکت چگونه توصیف می نمائید؟
میزان رضایت شما از سهولت دسترسی به دفاتر خدمات مرکزی و نمایندگی شهر خود چگونه است؟
امکانات و کانالهای ارتباطی مشتریان با شرکت را چگونه توصیف می نمائید؟
میزان رضایت خود را از سرعت تعمیرات و خدمات ارایه شده چگونه ارزیابی می نمائید؟
آیا از کیفیت تعمیرات انجام شده بر روی دستگاه خود رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد، راهنمایی و پاسخگویی پرسنل شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟
در صورت پرداخت هزینه میزان رضایت شما از هزینه پرداختی چه میزان می باشد؟

شماره تماس

(021) 88552485-6