•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

آموزش و پژوهش

"اندیشه نگار پارس" به مقوله راهبردی " آموزش" از دو منظر نگاه می کند؛ یکی آموزش کارکنان خود که با توجه به تحولات پر شتاب حوزه IT ضرورتی انکار ناپذیر برای تطابق با دانش جهانی در این رشته است و دیگری ضرورت آموزش مختصات و چگونگی بهره برداری از سامانه های استقرار یافته به کارمندان مشتریان است.

آموزش کارکنان از طریق دوره های داخلی و یا حضور متخصصان شرکت در دوره های بین المللی انجام می پذیرد که دریافت گواهینامه های فنی و آموزشی از مراکز و کمپانی های معتبر تائیدیه ای بر این موضوع می باشد.

آموزش به کارمندان مدیریت های IT سازمان ها و نهاد های مختلف نیز در چهارچوب الگو ها و برنامه های بین المللی توسط مدرسان شرکت و با ارایه گواهینامه های معتبر و طی قراردادهای آموزشی صورت می پذیرد.

ارتقاء دانش فنی, یکی از اهداف شرکت است که به توسعه زبان مشترک و همترازی قابلیت های مد نظر یاری می رساند. "اندیشه نگار پارس" با این اقدام مجددا و در عمل نشان می دهد" ما نه تنها همیشه در کنار شما هستیم" بلکه تفاوتی میان همکاران خود و مشتریان در دانش افزایی قایل نیستیم.

در حال حاضر با توجه به صلاحیت علمی مدرسان شرکت که به تایید کمپانی های بین المللی مربوطه رسیده است, آمادگی داریم تا دوره های تخصصی کمپانی های معتبر Cisco و Juniper در زمینه امنیت و شبکه یا دوره های مرتبط با شرکت های HP، IBM و دیگر کمپانی های معتبر را به متقاضیان ارایه نماییم.

شکل دیگر فعالیت آموزشی شرکت به برگزاری دوره های آمادگی کارشناسان سازمان ها و نهادهای مختلف در خصوص نحوه بهره برداری صحیح از تجهیزات و راهکارهای نصب شده بازمی گردد. در این خصوص فعالیت عملی و پژوهشی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی از طریق لابراتور و تجهیزات فنی مستقر در شرکت صورت می گیرد.

لابراتوار فوق پیشرفته اندیشه نگار پارس

نمایی از لابراتوار مدرن اندیشه نگار پارس با در برگرفتن تمامی معماری های کامپیوتری در جهان

واحد آموزش اندیشه نگار پارس

نمایی از امکانات آموزشی اندیشه نگار پارس با بهره گیری از مجرب ترین اساتید کشور

شماره تماس

(021) 88552485-6