•  

  (021) 8794

 •  

  info@anp-co.com

 
طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات

طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات

 • عنوان پروژه 
  طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
 • مدت اجرای پروژه
  90 روز
 • زمان اجرای پروژه
  1389
 • تعداد رکهای نصب شده
  36 عدد رک
 • ظرفیت
  400 کاوا
 • سیستم خنک کننده
  Chiller&Inrow
 • سطح استاندارد
  Tier II

دسته :

پروژه ها

شماره تماس

(021) 88552485-6